Top 1500+ sad shayari in Marathi/मराठी

Marathi shayari, Marathi status

 sad marathi shayari,status images with marathi text
sad shayari in marathi mages

 

 

 

मी पण अशा मुलीवर प्रेम केलं की
मी पण अशा मुलीवर प्रेम केलं की,
तिला विसरणं मला शक्य नव्हतं,
आणि तिला मिळवणं माझ्या नशिबात नव्हतं…

 

 

 

 

**********************************************

तू असं नको समजु की तू मला सोडून दिल्यावर

मी जगुच शकणार नाही,
अग वेडे आज ही त्या मुली जगताहेत

ज्यांना मी तुझ्यासाठी सोडलं होतं…

**********************************************

 

CLICK HERE FOR BUY GIFT

 मी समोर नको म्हणून डोळे मिटून घेशील,
पण चोरून पाहणाऱ्या हृदयाला काय उत्तर देशील…

 

 

 

**********************************************

 

 प्रेम केल्याने प्रेमाची किंमत कळत नसते,
परंतु प्रेम तुटल्याने प्रेमाची किंमत नक्की कळते…

 

 

**********************************************

त्रास होतो तरी लोक प्रेमात का पडतात
प्रेमात त्रास होतो तरी लोक प्रेमात का पडतात,
जाणारा परत येत नाही तरी लोक उगाच का रडतात…

 

 

**********************************************

 तुझे जाणे आयुष्यातून खरंच नाही परवडले
तुझे जाणे आयुष्यातून खरंच नाही परवडले,
अजूनही तुझ्या आठवणींनी मला नाही सोडले…

 

 

**********************************************

 खुप त्रास होतो जवळचे दूर होतांना
खुप त्रास होतो जवळचे दूर होतांना,
म्हणूनच मन घाबरतं आता कुणालाही जवळ करतांना…

 

 

**********************************************

 माहीत आहे मला तुला करमत नाही तिथे
माहीत आहे मला तुला करमत नाही तिथे,
पण मी कधी म्हंटलं येऊ नको इथे…

 

 

**********************************************

 तुझ्यासाठी बघ मी किती मोठ्ठं ‪मन‬ केलं
तुझ्यासाठी बघ मी किती मोठ्ठं ‪मन‬ केलं,
तुला आवडतं ना खेळायला म्हणून हृदयाचं ‪खेळणं‬ केलं…

 

 

**********************************************

आम्ही अपेक्षांच्या जगात राहतो;
त्यांनी प्रत्येक क्षणी आम्हालाही आजमावले;
प्रेमात मरण्याची वेळ आली तेव्हा;
आमचा मृत्यू झाला आणि तो हसत राहिला.

 

 

**********************************************

मराठी मध्ये दु: खी कविता
आमच्यापासून दूर राहू नका,

आम्ही आपल्या निर्णयाबद्दल खूप दिलगीर आहोत…

उद्या आपल्याला भेटू शकेल…

आम्ही तुमच्यावर रडू आणि आम्ही गप्प राहू ..

 

 

**********************************************

आम्ही तुम्हाला विसरू असे समजू नका.
आपण अंत: करणात लपून राहता हे आपल्याला ठाऊक नाही.
आमच्या नजरेत कुठल्याही अंतरावरुन तुमच्याकडे पाहू नका.
म्हणूनच आम्ही पालखी नतमस्तक ठेवू.

 

 

 

**********************************************

जीवनाच्या प्रवासात अनोळखी लोक भेटले
या आठवणी आम्ही मिटवणार नाही
आपण लक्षात ठेवू इच्छित असल्यास
तर वचन द्या की आम्ही तुम्हालाही विसरणार नाही.

 

 

 

**********************************************

पाने कोसळू शकतात पण झाडं नाहीत
सूर्य कोसळेल पण आकाश नाही
पृथ्वी सुखी असू शकते परंतु महासागर नाही
जग कदाचित तुला विसरेल, परंतु मी विसरत नाही.

 

 

 

**********************************************

एक विचित्र देखावा दिसत आहे,
प्रत्येक अश्रू कौतुक आहेत,
मी माझे हृदय काचेच्या सारखे कोठे ठेवले पाहिजे,
प्रत्येकाच्या हातात एक दगड दिसतो.

 

 

 

**********************************************

 

मराठी मध्ये दु: खी कविता
जमीन शोधत असलेल्या आकाशाला स्पर्श करु नका.
आयुष्य जगण्याचा आनंद शोधू नका
भाग्य स्वतःला बदलेल माझा मित्र
हसण्यास शिका आणि कारण शोधू नका.

 

 

 

**********************************************

तू आलास तेव्हा मला आनंद झाला
आयुष्य आल्यासारखं वाटलं
ज्या घड्याळाची मी वाट पाहत होतो
अचानक ती माझ्या जवळ आली ………

 

 

 

**********************************************

 

एक दिवस माझे डोळेही थकले
मी तुला स्वप्न पहायला सांगितले
जे काही पूर्ण झाले आहे, आपण दररोज रडत नाही

 

 

 

**********************************************

 

कोणालाही फुलांमध्ये सेटल करू नका
फुले फक्त स्वप्नात असतात
जर आपल्याला स्थायिक व्हायचे असेल तर अंत: करणात स्थिर व्हा
कारण हृदयात फक्त तुझ्याबरोबर आहे

 

 

 

**********************************************

असे म्हणतात की लोक प्रेमात आपले जीवन देतात
पण कोणाला कोणाला वेळ देता येत नाही
तो काय देईल आपला जीव ||

 

 

 

**********************************************

 

स्वप्नात येण्याबद्दल धन्यवाद
हृदय धडधडणे धन्यवाद
आजच्या जगात असे बरेच काही कोण करते
आपल्या आयुष्यात आम्हाला समाविष्ट केल्याबद्दल धन्यवाद.

 

 

 

**********************************************

 

श्वासोच्छ्वास पिंजरा एखाद्या दिवशी तुटेल
हा प्रवासी काही तरी चुकवेल
आपण अद्याप जिवंत असल्यास, बोला.
देव आपल्यावर किती वेळ रागावेल?

 

 

 

**********************************************

 

महोबतही एक विचित्र गोष्ट आहे
कोणी त्यांच्या प्रेमामुळे खूप आनंदित आहे
तर कोणी प्रेम व्यक्ती आहे
विश्वास ठेवा की प्रेम एक मोठी गोष्ट आहे

 

 

 

**********************************************

 

जेव्हा लोक देवावर प्रेम करतात
प्रेम लोकांना वाईट का वाटतं?
जेव्हा दगड हृदय असते
मग लोक दगडाला प्रार्थना का करतात?

 

 

**********************************************

 

आम्ही प्रत्येक क्षण आपल्या पाठीशी आहोत
जरी आपण दूर असाल, परंतु आपल्याकडे आहे,
आम्ही आयुष्यात कधीही आपलेच आहोत की नाही
पण आपल्या अभावाचा प्रत्येक क्षण आम्हाला कळतो.

 

 

 

**********************************************

 

sad shayari love status in Marathi

माझ्या मैत्रीची कहाणी तुझ्याबरोबर आहे
तू या श्वासाचा श्वास आहेस
मला कधीही मित्र म्हणू नकोस
हा मित्र ली जिंदगानी तुझ्याकडून आहे.

 

 

 

**********************************************

 

तो त्याच्या दु: खाबद्दल ओरडत राहिला,
अगदी आमच्या डोळ्यांना आमच्या डोळ्यांपासून दूर ठेवते,
आम्हाला अ-बेवफा ही पदवी मिळाली कारण,
आम्ही प्रत्येक वेदना हसत आणि लपवत राहिलो.

 

 

 

**********************************************

 

तो माझ्या पिकामध्ये असल्याचे नमूद केले
ज्यांना आयुष्यापेक्षा जास्त हवे होते
एकाकीपणात त्याच्या आठवणीचे समर्थन
आम्ही त्या विसरण्यात अयशस्वी…!

 

 

 

 

**********************************************

 

Top 1500+ sad shayari in Marathi/मराठी

सर्व दुःखांवर काहीतरी लिहिले होते,
आपण यासारखे पुसले गेले होते
लक्षात ठेवा आपण दररोज माझा छळ कराल
अनसेड, ज्याने मला रडवले

 

 

 

**********************************************

 

स्वत: ला इतरांपेक्षा दाखवू नका,
आरसा पहा, अहाहाबला विचारू नका,
सिंहाला चांगले सांगा, खरे सांगा, थोडे सांगा
दु: खाबद्दल वाईट वाटत नाही.

 

 

 

**********************************************

 

मला थोडी चांगली शिक्षा द्या,
चला मी ते विसरू
तुमच्याकडून मृत्यू येतो
मनापासून मला अशा प्रार्थना करा!

 

 

 

**********************************************

 

काही लपवतात, काही सांगतात,
कोणीतरी मला रडवते, कोणी हसते,
प्रत्येकजण एखाद्याच्या प्रेमात पडतो,
फरक म्हणजे कोणी खेळतो आणि कोणी खेळतो!

 

 

**********************************************

 

 जगण्यासाठी समर्थन असणे आवश्यक नाही,
आम्ही आमच्या मालकांचे आहोत हे आवश्यक नाही,
काही कायक बुडतात,
प्रत्येक कायकला एक धार असतेच असे नाही.

 

 

**********************************************

 

नकळत आम्ही आपली अंतःकरणे गमावली,

या प्रेमामध्ये आपण कसे फसविले जाऊ शकू,

त्यांच्याकडून आम्हाला काय मिळाले,

जे मनापासून बसले होते त्यांना विसरणे आपले होते.

 

 

 

**********************************************

 

Top 1500+ sad shayari in Marathi/मराठी

हृदयाचे दुखणे लपविणे खूप कठीण आहे,

खाली पडणे आणि पुन्हा हसणे,

एखाद्याबरोबर दूर जाणे,

नंतर एकटे परत येणे किती अवघड आहे ते पहा.

 

 

 

**********************************************

 

जर ते जवळ आले नाहीत तर जाहिराती काय करतात,

स्वत: काय लक्ष्य करतील,

पीडित लोक मरण पावले,

पण डोळे उघडे ठेवले,

त्यापेक्षा जास्त कोणाची वाट पाहणार?

 

 

**********************************************

 

जेव्हा जखमेने माझी छाती भरेल तेव्हा अश्रू देखील मोती बनतील,

त्यांना वेदना कोणी दिली हे विचारू नका,

अन्यथा काही लोक डोके टेकतील.

 

 

 

**********************************************

 

एक विचित्र दृश्य दिसते,

प्रत्येक अश्रू समुद्रात दिसू शकतो,

मी माझे हृदय काचेसारखे कसे ठेवू शकतो,

प्रत्येकाच्या हातात एक दगड आहे.

 

 

**********************************************

 

Marathi sad shayari for WhatsApp
Good night sad shayari for girlfriend in Marathi

जर माझे हृदय रडले नसते;
आम्ही डोळे भिजले नसते;
हशाच्या दोन क्षणांत दुःख लपवते;
स्वप्न वास्तव

**********************************************

 

त्यांना एक शब्द वाचवायचा,

आम्ही किती अक्षरे लिहिली,

त्यांना सध्या तरी भेटण्याची संधी मिळाली नाही,

किंवा ती मिळवण्यासाठी काहीच केले नाही.

**********************************************

 

मला रूथला कधीच ओळखता येत नाही
कधीही जाऊ नका मी जवळ जाऊ शकत नाही
जर तू विसरलास तर तू करशील
आपल्याला विसरणे देखील माहित नाही.

**********************************************

श्वासोच्छ्वास पिंजरा एखाद्या दिवशी तुटेल
हा प्रवासी काही तरी चुकवेल
आपण अद्याप जिवंत असल्यास, बोला.
देव आपल्यावर किती वेळ रागावेल?

**********************************************

 

आम्ही दररोज किती दुःख लपवतो,

अश्रूंनी, दररोज आम्ही तुझ्यासाठी अश्रू ओततो,

तू मला रस्त्यावर एकटे सोडलेस,

फक्त तुझ्या जखमा सर्वांपासून लपवून ठेवलीस.

**********************************************

 

जगातील कोणावरही कधीही प्रेम करु नका,

तुमचे असे अनमोल अश्रू वाया घालवू नका,

जरी काटे जरी काटले तरी यासारखे फुले कधीही पाळू नका.

**********************************************

 

आलमला निर्दयपणा कसा सांगायचा,

या डोळ्यांच्या वेदनाबद्दल त्याने काय विचार केला पाहिजे,

त्याचे चाहते इतके झाले आहेत की,

आता त्यांना आमची कमतरताही कळत नाही.

**********************************************

 

Sad shayari on love in Marathi
Friendship images in Marathi

 

जे डोळ्यांतून जातात;
ते तारे बर्‍याचदा मोडतात;
काही लोक वेदना कमी होऊ देत नाहीत,
फक्त शांतपणे विघटन करा.

**********************************************

 

तुझ्या डोळ्यांच्या उत्तरेला उत्तरेकडे जाऊ दे,

मी तुझा न्यायाधीश आहे,

मला बुडुन मरु दे. तुझी इच्छा किती जखमा झाली

आहे,

मला वाटते मी तुला सांगावे, पण मला जाऊ दे.

**********************************************

 

Top 1500+ sad shayari in Marathi/मराठी

 

 

वेदना दिली गेली, वेदना देखील दिली गेली, जखमेत,

त्याने मलम देखील दिले,

त्याने दोन शब्दांनी आपले हृदय हलके केले

आणि आम्ही न रडण्याचा कधीही नवस केला.

**********************************************

 

वेळ नूरचा नाश करतो,

लहान जखमा नष्ट करतो,

ज्याला आपल्या प्रियजनांपासून दूर जायचे आहे,

परंतु वेळ प्रत्येकास भाग पाडतो.

**********************************************

 

तुमच्याकडे सर्व वेळ येण्याची एक आशा आहे,

प्रत्येक क्षणी आपल्याला भेटायची तहान आहे,

सर्व काही येथे आहे, आपण तेथे नाही,

म्हणून कदाचित हे आयुष्य उदास राहील.

**********************************************

 

ज्याने माझ्या अंत: करणात वेदना पाहिली आहे,

मी फक्त देवाला क्लेशात पाहिले आहे,

आम्ही एकाकीपणात बसून रडत आहोत,

लोकांनी आम्हाला मंदिरात हसताना पाहिले आहे.

**********************************************

 

कोणाची तरी तळमळ
तर थांबा म्हणजे काय ते जाणून घ्या
आपण स्वत: ला कोणत्याही वेदनाशिवाय सापडल्यास
तर प्रेम म्हणजे काय ते कसे जाणून घ्यावे?

**********************************************

 

Marathi sad quotes

Sad shayari quotes in Marathi language

वेळ देखील शिकवते आणि गुरू देखील,
दोघांमध्ये एकच फरक आहे
मास्टर शिकतो आणि परीक्षा देतो,
आणि चाचणी घेण्यासाठी वेळ लागतो .

**********************************************

ती आमच्यापासून विभक्त झाली
हे प्रेम अपूर्ण का आहे हे माहित नाही
आता आम्ही तुम्हाला किस केले तर काय होते
किमान त्याच्या सर्व इच्छा पूर्ण झाल्या.

**********************************************

 

,आता व्हफा करण्यापासून हृदय वळले आहे
* आता इश्कच्या नावाने हृदय घाबरले आहे
आता कन्सोलची आवश्यकता नाही
कारण आता प्रत्येक हृदय आरामात भरले आहे.

**********************************************

 

Top 1500+ sad shayari in Marathi/मराठी

आता तुझ्याशिवाय जगणे शक्य नाही
या अंतःकरणाने दुसर्‍या कोणालाही सेटल करणे सोपे नाही
तेव्हापासून मी सर्व काही तुमच्याकडे सोडले असते
परंतु तू मला कधीही मनापासून बोलावले नाही.

**********************************************

 

मला ठिणग्यापासून घाबरू नकोस
आपण मनापासून बसलो आहोत
अहो, आम्ही या आगीत कधी जळालो असतो?
पण आपण अश्रूंनी भिजलो आहोत.

**********************************************

 

देख के देखणे है
प्रत्येक क्षण मी जगतो. एखाद्याच्या बाहुल्यात भेटू
मी प्रत्येक क्षणी मृत आहे. साथ तेरा होई पर्यंत
मी आयुष्यावर प्रेम करायचो. आता सह

**********************************************

 

वेदना हृदयात असते पण ती जाणवत नाही
हृदय पास होत नाही तेव्हा ओरडत असते
आम्ही त्याच्या प्रीतीत नष्ट होतो
आणि ते म्हणतात की प्रेम असे नाही!

**********************************************

 

देख के देखणे है
प्रत्येक क्षण मी जगतो. एखाद्याच्या बाहुल्यात भेटू
मी प्रत्येक क्षणी मृत आहे. साथ तेरा होई पर्यंत
मी आयुष्यावर प्रेम करायचो. आता यासह…

**********************************************

 

एकाकीपणा एकाकीपणासारखा डोकावत असतो,

एकाकीपणा अंगणांसारखा जळत असतो,

जेव्हा कोणी येते आणि आपल्या दोघांना हसवते तेव्हा मी रडतो,

एकटेपणा रडायला लागतो.

**********************************************

 

आनंदाचा प्रत्येक पैलू आपल्या हातातून उरला होता,

आता आपल्या स्वतःच्या सावलीदेखील आपल्यावर संतापल्या आहेत,

परिस्थिती आता आपल्या जीवनात आहे,

आम्ही स्वतः प्रेमाच्या मार्गावर मोडलो आहोत.

**********************************************

 

तुटलेले स्वप्न पाहू नका,

किंवा उरलेला हात धरु नका,

कोणालाही इतके जवळ येऊ देऊ नका

की ती व्यक्ती स्वत: वर रागावेल.

**********************************************

 

Top 1500+ sad shayari in Marathi/मराठी

 

 

 

आपण माझे मन मिटवू शकणार नाही,

एकदा आपण माझे दु: ख पूर्ण केल्यास,

आपण संपूर्ण आयुष्यासाठी स्मित करू शकणार नाही.

**********************************************

 

हृदय तुटल्यामुळे कोणताही आवाज येत नाही,

अश्रू वाहण्याचा कोणताही मार्ग नाही,

डिंक कधीही सुरू होऊ शकते आणि वेदना जाणवते.

**********************************************

 

खूप आयुष्य आहे, खूप इच्छा आहे,

कोणीही सहानुभूती दाखवत नाही,

पुष्कळसे माणसे आहेत,

जर आपण हृदयाची व्यथा सांगत असाल तर जो

अंतःकरणाच्या जवळ आहे तो खूप अज्ञात आहे.

**********************************************

 

ती रात्र वेदना आणि सेमिटमची रात्र असेल,

जेव्हा त्यांची स्थिती त्यांची मिरवणूक असेल,

तेव्हा रात्री मी नेहमी विचार करत होतो की

माझे सर्व कार्य एका नॉनच्या हातामध्ये होईल.

**********************************************

 

किती वेदना आहे हे सांगू शकत नाही,

किती जखम आहेत हे दर्शवू शकत नाही,

जर आपण डोळ्यांनी समजू शकता

तर किती अश्रू पडले हे आपण समजू शकता.

**********************************************

तुझे स्वप्न माझे स्वप्न आहे;
ज्याचा मार्ग खूप वाईट आहे;
मला माझ्या जखमेचा अंदाज आला नाही;
हृदयाचे प्रत्येक पृष्ठ वेदनांचे पुस्तक आहे.

**********************************************

Marathi Love sad shayari

मला काहीतरी लिहायला हवे, ही काळाची गरज आहे;
माझे हृदय दुखणे अद्याप ताजे आहे;
माझे अश्रू माझ्याच कागदावर पडतात;
पेनला अधिक शाईची वेदना झाल्यासारखे दिसते आहे!

**********************************************

 

त्यांचा राग आहे की आम्ही काहीही लिहित नाही;
कोठे मिळवायचे, जेव्हा आपण भेटत नाही;
जर दु: खाचा शब्द असेल तर मी तुला सांगू शकले असते;
ज्या जखमांना दिसत नाही ते कसे दर्शवायचे.

**********************************************

 

ह्रदये रक्ताच्या रूपात व्यवस्थित वाहत नाहीत;
अंतःकरणावर विश्वास नाही ज्याने हृदयाला सांगितले;
तुमचे जग जगू द्या;
आनंद मिळाला की आम्हाला खूप त्रास सहन करावा लागला

**********************************************

So friends, today I have brought for you (sad shayari in Marathi) to live life in friends, we need motivation. We get frustrated again and again in our life and when we fail, then we can do that work. If you leave, that’s why I have brought a lot of sad shayari for you. New 2020 sad shayari in Marathi for WhatsApp Marathi sad love shayari for WhatsApp

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply